γνώση ελλάδα

AUDIO CONFERENCES

Διεθνές Webradio

Σ’ αυτή τη σελίδα έχετε πρόσβαση στους συνδέσμους των διαλέξεων σε κάθε γλώσσα τις οποίες μπορείτε να ακούσετε ή να κατεβάσετε.

Οι ζωντανές διαλέξεις πάντα αναμεταδίδονται στα Ισπανικά, που είναι η κύρια γλώσσα. Στα κανάλια των άλλων γλωσσών γίνεται ζωντανή μετάφραση. Οι αναμεταδόσεις γίνονται μηνιαία. Μπορείτε να μας ακολουθείτε στα κοινωνικά δίκτυα για να μαθαίνετε περισσότερα.

Ισπανικά

Conferencias Originales.

Αγγλικά

Translated Conferences.

γνώση ελλάδα

Ελληνικά

Μεταφρασμένες διαλέξεις.

Πορτογαλλικά

Conferências Traduzidas.

Ιταλικά

Conferenze Tradotte.

Γερμανικά

Übersetzte Konferenzen.

Ρωσσικά

Переводные конференции.

Γαλλικά

Conférences Traduites.