ΑΒΑΤΑΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ

Α.Δ. Samael Aun Weor

«Μόνο με το ΘΕΛΗΜΑ, (ΧΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΛΗΣΗ), θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε από τα ΤΑΡΤΑΡΑ στο φως του ΗΛΙΟΥ».

Ζωή και Έργο

Γεννήθηκε το 1917 στην Μπογκοτά της Κολομβίας. Είναι ο ιδρυτής του γνωστικού κινήματος του 20ου αιώνα και η διδασκαλία του έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο.

Είναι συγγραφέας περισσότερων από 75 βιβλίων για τον εσωτερισμό, τα οποία περιέχουν μια σύνθεση διαφορετικών παραδόσεων της ΑΝΑΤΟΛΗΣ και της ΔΥΣΗΣ, μια συλλογή πρακτικών που μας επιτρέπουν να πειραματιστούμε την εσωτερική κληρονομιά που έχει λάβει αυτή η ανθρωπότητα από τη Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα.

Μεταφέρει ένα μήνυμα λύτρωσης στην ανθρωπότητα, και ειδικότερα, καθοδηγεί τους Μυημένους στο μονοπάτι της αυτοπραγμάτωσης του Είναι.

Μέσα από το παράδειγμά του, τα βιβλία του και εκατοντάδες διαλέξεις, έχει διαμορφώσει το Πέμπτο Ευαγγέλιο στο οποίο αποκαλύπτονται τα τέσσερα κανονικά Ευαγγέλια.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟ

Βιβλία του Δασκάλου Samael Aun Weor