ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Α.Δ. Lakhsmi

«Ο γνωστικός πρέπει να βρίσκεται κάτω από το ΦΩΣ του ΗΛΙΟΥ και όποιος δεν αναζητά το καταφύγιο που του δίνει ο ΗΛΙΟΣ, δεν θέλει να εξαγνιστεί»

Ζωή και Έργο

Είναι ένας μεγάλος ερμηνευτής της παγκόσμιας σοφίας, της ψυχολογίας της αυτογνωσίας και των χριστιανικών διδασκαλιών.

Πιστός μαθητής του Α.Δ. Samael Aun Weor έχει μοιραστεί τη σοφία, την αγάπη και την κατανόησή του για τη Γνώση σε πολλά βιβλία, διαλέξεις και συνέδρια.

Έχει επίσης αναπτύξει δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φιλανθρωπία και τον αλτρουισμό, προωθώντας το Διεθνές Ινστιτούτο Φιλανθρωπίας (Ι.ΠΑ.Φ), ανοίγοντας μεταξύ άλλων ορφανοτροφεία, κέντρα υγείας όπου ξεχωρίζει η χρήση της φυσικής ιατρικής, κουζίνες για απόρους κ.λπ.

Διορίστηκε Αναστηλωτής των Γνωστικών ιδρυμάτων από τον Α.Δ. Samael. Έχει καταφέρει να ενώσει διαφορετικές Γνωστικές ομάδες σε όλο τον κόσμο.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟ

Βιβλία του Δασκάλου Lakhsmi